Brzi prikaza objašnjavanja što znači koje slovo ili brojka u imenu kamere ili video snimača brenda HikVision.

(više…)

1. Što je RTSP?

RTSP (eng. Real Time Steaming Protocol) je protokol koji se koristi pri prijenosu video i audio sadržaja putem računalne mreže. IP kamere ponekad koriste ovaj protokol za prijenos videa do snimača. Pošto je riječ o popularnom open-source protokolu, većina proizvođača opreme za videonadzor ga je implemetirala na svojim uređajima.

2. Prikaz videa sa Hikvision IP kamere na računalo

Ukoliko trebamo prikazati video stream s Hikvision IP kamere na računalo, možemo koristiti besplatni VLC Player, dostupan ovdje. Odabrati Media > Open Network Stream:

Unesite adresu kamere do RTSP streama u obliku:

rtsp://USERNAME:PASSWORD@IP_ADRESA:PORT/Streaming/Channels/101

Npr. kamera IP adrese: 192.168.1.108 sa username-om i password-om admin/itvideo123 i default-nim RTSP portom 554, Unijeti u sljedećem obliku:

rtsp://admin:itvideo123@192.168.1.108:554/Streaming/Channels/101/

101 na kraju adrese označava kanal i stream. U slučaju IP kamere, prvi broj će uvijek biti 1. Ako želimo substream, stavili bi 2 umjesto zadnje jedinice:

rtsp://admin:itvideo123@192.168.1.107:554/Streaming/Channels/102

3. Prikaz videa sa Hikvision analognog DVR i NVR snimača na računalo

Moguće je dobiti video sa kamere spojene na Hikvision analogni ili mrežni snimač. Princip je ista kao i za IP kameru, samo što upisujemo IP adresu snimača i definiramo kanal koji želimo dovući.

Primjerice ako želimo povući sa snimača IP adrese 192.168.1.9 main stream sa drugog analognog kanala upisali bi ovu putanju u VLC Player:

rtsp://admin:itvideo123@192.168.1.9:554/Streaming/Channels/201

Za substream trećeg kanala bi upisali ovo:

rtsp://admin:itvideo123@192.168.1.9:554/Streaming/Channels/302

 

4. Prikaz videa sa CroCam XVR analognog DVR i NVR snimača na računalo

Primjer:

rtsp://admin:12345@192.168.88.24:554/10

5. Dodavanje third-party kamere na snimač pomoću RTSP-a

IP kamere third-party proizvođača obično se na snimače dodaju putem ONVIF standarda. Ukoliko kamera ne podržava ONVIF, ponekad ju je svejedno moguće dodati na snimač putem RTSP protokola. Sljedeći primjer prikazuje dodavanje IP kamere na Hikvision snimač upisivanjem RTSP parametera:

Tablica sa maksimalnim udaljenostima koje se mogu postići putem coaxa.

Novosti koje donose GDPR i Zakon o provedbi opće uredbe za zaštitu podataka odnose se i na videonadzor. Videonadzor može se postaviti jedino u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora.

Zakonom je propisano da se podaci, odnosno videozapisi mogu čuvati najviše 6 mjeseci od prikupljanja što znači da je potrebno podatke izbrisati nakon proteka 6 mjeseci ili nakon kraćeg vremena ukoliko voditelj obrade (primjerice, poduzeće ili obrt) tako definiraju u svojim internim aktima. Naravno, snimke se mogu i dulje čuvati ukoliko se vodi sudski proces i potrebne su u svrhu provođenja dokaznog postupka.

Pristup videozapisima mogu imati samo osobe koje je voditelj obrade ovlastio i ne smije se dogoditi da netko treći ima uvid u takve podatke. U ovom kontekstu potrebno je naglasiti da sustav video nadzora mora imati uspostavljen automatizirani zapis za evidentiranje pristupa snimkama video nadzora. Ta evidencija mora sadržavati vrijeme i mjesto pristupa te oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem video nadzora. Ova odredba je u skladu s načelom transparentnosti prikupljanja podataka koje je temelj GDPR-a. Važno je reći da se ova obveza odnosi na voditelje obrade i na izvršitelje obrade osobnih podataka.

Potrebno je istaknuti i da mjesto koje je pokriveno videonadzorom mora biti adekvatno označeno. Ova odredba je pojačana u odnosu na dosadašnju praksu i sada je u Zakonu o provedbi uredbe o zaštiti podataka jasno navedeno da se moraju dati sve relevantne informacije koje propisuje GDPR u članku 13, a posebno mora biti slika uz tekst s podacima o tome da je prostor pod video nadzorom, navedeni podaci o voditelju obrade te podaci za kontakt putem kojih pojedinac može ostvariti svoja prava. Važno je naglasiti da su zakonski propisane upravne novčane kazne u iznosu do 50.000 kuna u slučaju nepridržavanja opisanih postupaka obrade osobnih podataka. Tijelo koje je ovlašteno izreći navedenu kaznu je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)

- izvor časopis Zaštita: www.zastita.info

Kontrola analognih fotoaparata starog tipa (CVBS) obično se provodi uz pomoć joysticka postavljenog na kabelu kamere. U većini slučajeva HD-TVI kamere nemaju takav joystick, ali je kontrola njihovih parametara moguća putem HD-TVI DVR-a. Kontrolni signali se šalju natrag u fotoaparat putem istog koaksijalnog kabela koji omogućuje videozapis DVR-u. Za otvaranje OSD izbornika fotoaparata, korisnik mora ući u PTZ izbornik kontrole DVR-a, a zatim pritisnuti gumb s oznakom "Menu". Isti učinak može se postići pozivom "Preset 95".

 

Navigacija kroz OSD izbornik se izvodi pomoću PTZ tipki, gore / dolje i lijevo / desno. Tipka IRIS + služi za potvrdu promjena.

Mogući raspon funkcija / prilagodbi (može ovisiti o modelu):

 • način operacije,
 • postavke ekspozicije (polagani okidač, AGC, osjetljivost-gore, svjetlina, D-WDR, defog),
 • BLC,
 • balans bijele boje,
 • smanjenje buke,
 • maske privatnosti.

 

Hikvision NVR omogućuju uvoz i izvoz dvije konfiguracijske datoteke, s NVR postavkama i postavkama povezanih IP kamera. Datoteke se mogu izvesti izravno iz NVR-a na USB memorijski uređaj ili na računalo putem web-preglednika. U budućnosti se mogu koristiti kao sigurnosna kopija konfiguracija, ili jednostavno kao "predlošci" za ubrzavanje procesa instalacije i konfiguracije identičnih sustava.

Datoteka s informacijama o dodanim IP kamerama, kao što su IP adrese, upravljački port, lozinka administratora itd., sprema se s .xls ekstenzijom (Excel). Izvezena datoteka se može uređivati, pa se može prilagoditi za druge, slične sustave, dok se konfiguracijska datoteka NVR-a ne može promijeniti.
Da biste spremili ili uvezli konfiguracijske datoteke putem web-preglednika, učinite sljedeće:

 • prijavite se u NVR,
 • unesite Konfiguracija -> Sustav -> Održavanje,

 

gdje možeš:

 • spremiti datoteke na računalo: u odjeljku Izvoz odaberite Parametri uređaja (postavite lozinku s 1 do 16 znakova) ili parametre IP kamere,
 • uvoz datoteka: u odjeljku Uvoz konfiguracijske datoteke potražite željenu datoteku bilo u slučaju Parametri uređaja ili Parametri IP kamere i prihvatite je s gumbom Uvoz.

 

 

VBR i CBR su najčešće tehnologije kontrole brzine prijenosa. Općenito, VBR može zadržati najbolju kvalitetu slike tijekom prijenosa videozapisa, stoga je bolji nego CBR. Međutim, ako želite prenositi video  preko ograničene propusnosti mreže ili želite smanjiti pohranu, možete se odlučiti za CBR. CBR se najčešće koristi za prijenos video sadržaja pomoću Flash Media Servera(RTMP). Na kraju, VBR je zadana metoda za kontrolu IP kamera. Uz VBR i CBR, danas neke IP kamere mogu podržavati CVBR i AVBR. AVBR je kratica za adaptivnu varijabilnu brzinu bita, a CVBR označava ograničenu brzinu prijenosa . One su bolje tehnologije u odnosu na opće VBR i CBR.

Usporedba između CBR, CVBR, VBR, AVBR


Slika 1 prikazuje performanse PSNR-a, brzinu prijenosa i veličinu datoteke za CVBR u usporedbi s drugim algoritmima kontrole brzine, uključujući VBR, AVBR i CBR. U ovom primjeru, video sekvenca koja se sastoji od segmenata s promjenjivim intenzitetom gibanja kodira se pomoću ovih algoritama. Kod kodiranja segmenta niskog pokreta kao na početku videozapisa, CVBR prirodno postiže nisku brzinu prijenosa sličnu onoj za VBR i AVBR, te stoga sprema nekoliko bitova u usporedbi s CBR.

Kod kodiranja segmenta s intenzivnim kretanjem kao na kraju sekvence, CVBR bi koristio dio prethodno spremljenoe brzine prijenosa proračuna kako bi omogućio da  trenutačna brzina bita bude viša od ciljane prosječne brzine prijenosa, dok bi još uvijek zadovoljio ograničenje ukupne brzine prijenosa ili veličine datoteke.

Stoga, u usporedbi s drugim algoritmima kontrole brzine, CVBR može smanjiti fluktuaciju kvalitete videa i time postići bolju kvalitetu videozapisa za vrlo intenzivne segmente gibanja. U međuvremenu, vrijedno je napomenuti da je prosječna brzina prijenosa iz CVBR-a često niža od ciljane dugoročne brzine prijenosa kao onog iz CBR-a.

PREDNOST CVBR-a (OGRANIČENA BRZINA PRIJENOSA)

Ograničena brzina prijenosa (CVBR) je algoritam kontrole brzine koji minimizira fluktuaciju kvalitete videa, a istovremeno zadovoljava ciljanu prosječnu brzinu prijenosa i nekoliko trenutnih ograničenja brzine prijenosa. Konkretno, ovo ograničenje trenutne vršne brzine  prijenosa i dugoročne prosječne brzine prijenosa  jamči da se kodirani bitovi šalju preko kanala s danom širinom pojasa  ili pohranjeni u uređaju s specificiranom volumenom ili brzinom pisanja. Pod tim ograničenjima koristi se kontrolni mehanizam promjenjive brzine prijenosa podataka (VBR) kako bi se povećala kvaliteta slike u odnosu na različite sadržaje.

 

 

 

 

 

 

Ništa ne može biti više frustrirajuće od stalnog razmišljanja o sigurnosti vaših ljudi i poslovanja. U brzom svijetu gdje su radna opterećenja neizbježna ,gdje i kako se kandidirati za pomoć u vezi sigurnosti i zaštite? Dan započinjete s poslovnim strategijama i sastancima , susretima s klijentima i tijekovima prihoda. Idete kući razmišljajući o poslovnom toku i radu koji trebate obaviti za sljedeći dan. Ipak, zanemarujete brinuti se za svoje ljude , zalihe i sigurnost tvrtke.

Gdje ih naći?

Napajanje preko Etherneta ili POE nadzor mogu se koristiti za sve vrste poslovanja. U današnje vrijeme možete pronaći sigurnost i pouzdanost koristeći ovu tehnologiju .

Što je to POE?

Napajanje preko Etherneta ili POE(Power over Ethernet ) opisuje električne sustave koji koriste Ethernet kabel za pružanje podataka ili mrežne veze i električne energije uređajima kao što su bežične pristupne točke ili kamere s internetskim protokolom (IP). U osnovi ova tehnologija omogućuje podatkovnim kabelima prijenos električne energije.

Kako radi?

Dvije veze omogućuju instalaciju za digitalnu sigurnosnu kameru . Prvo se uspostavlja mrežna veza radi prijenosa signala za  video snimanje i prikaz opreme. Drugo, potrebno je napajanje za provođenje snage struje koju fotoaparat treba da bi funkcionirao.

PREDNOST NAPAJANJA PREKO ETHERNET-a

Ako imate napajanje preko Ethernet IP kamere, mrežna veza je jedina koja će biti proizvedena jer će  dobiti električnu energiju iz Ethernet ljestvice. To omogućuje učinkovit sustav za video nadzor koji je pouzdan.

Sigurnost

POE sustavi koriste zaštitu od kvara kako bi se spriječila svaka mogućnost oštećenja opreme u slučaju neispravnosti. Ova značajka isključuje napajanje strujom ako se otkrije prekomjerna struja ili kratki spoj. Mrežni napon je eliminiran.

Pouzdanost

POE je široko rasprostranjen tijekom godina kako bi osigurao snagu za različite evolucije u okruženju radnog prostora poduzeća. Oni mogu osigurati konsolidiranje rezervne energije u električne vodove  ormara. To omogućuje povećanu sigurnost jer se uređaji automatski isključuju ako se ne koriste ili ako postoji neovlašteni pristup.

Skalabilnost

Osim sigurnosnog kopiranja, budući da se poslovni prostor razvija uz sve više komunikacijskih uređaja, POE se također suočava s razvojem kako bi podržao novije uređaje s povećanim zahtjevima za energijom koji obećavaju suradnju, sigurnost, produktivnost i podršku.

Može nastaviti raditi s rastućom količinom posla i sposobna je za mrežu sustava. Ima mnogo više potencijala da se proširi kako bi se prilagodio rastu, osiguravajući održavanje ukupne produktivnosti. Ova tehnologija podrazumijeva potencijalni rast u gospodarskom kontekstu unutar tvrtke. Primjena PoE je korisna u poslovnim poduzećima jer ima višestruku funkcionalnost. Može zaštititi vaše poslovanje putem VoIP telefona, bežičnih i IP kamera.

Ušteda vremena i troškova

Napajanje preko Etherneta omogućuje prijenos električne struje potrebne za rad uređaja pomoću podatkovnih kabela ,a ne strujnih kabela. Time se smanjuje broj žica koje bi trebale biti spojene za instaliranje mreža .To znači da možete uštedjeti na žicama , te je ujedno i jednostavnija instalacija zbog manje složenosti .  Napajanje preko Etherneta smanjuje potražnju za električarima da instaliraju vodljive ,električne sustave i utičnice u cijelom poslovanju.

Fleksibilnost

Da bi POE radio, električna struja mora ući u podatkovni kabel na kraju napajanja i izaći na kraj uređaja. Ova postavka je dizajnirana na takav način da je struja odvojena od podatkovnog signala. Ona je odvojena kako bi se osiguralo da jedno drugog ne ometa. Struja ulazi u kabel pomoću komponente koja se naziva injektor. To ga čini fleksibilnim, jer sve dok je kraj kabela kompatibilan s POE, može ispravno funkcionirati bez izmjena. POE uređaj ili uređaj može se postaviti bilo gdje čak i bez potrebe za utičnicama izmjenične struje.

PRIMJENA NAPAJANJA PREKO ETHERNET-a

IP kamere

Ožičene IP kamere imaju poseban prekidač za napajanje koji se može iskoristiti pomoću energije koju šalje Ethernet kabel. Kamere koje nemaju prekidač jednostavno nemaju mrežnu vezu i nemaju napajanja. To znači da je Poe Ethernet pouzdan , te da bi vaša kamera mogla slati videodatoteke i podatke u vaš mrežni sustav oblaka. U slučaju da imate stare kamere koje želite zadržati ili ne želite zamijeniti, ali želite iskoristiti prednosti PoE-a, svojom fleksibilnošću možete pretvoriti snagu fotoaparata i opskrbu podacima putem razdjelnika za Ethernet .

POE kamere pomažu vam u pronalaženju industrijskih lokacija, skladišta i gradilišta. Možete ostati u kontaktu sa svojom rezidencijom, apartmanom ili kućom za iznajmljivanje. Možete pratiti svoje poslovanje u uredu promatrajući trendove i navike kupaca, promatrati veze čekanja i željene situacije kao što su maloprodajne trgovine krađama.

Bežični

POE podrška na bežičnim pristupnim točkama uvelike pojednostavljuje instalaciju. Ima pristupnu točku čak i kada nema pristupa utičnici napajanja. Možete jednostavno kontrolirati i upravljati bežičnim pristupom putem POE preklopnika koji vam omogućuje pristup točci izvan uobičajenog radnog vremena.

To je uistinu pomoć u dobivanju stvari kroz tjedni raspored štednje, jeftinu tehnologiju velike brzine. Većinu tih napredaka i dobrobit možete povećati kako biste povećali svoju tvrtku na veće visine. Optimalno postavljanje uređaja za umrežavanje dovodi do učinkovitijeg dizajna mreže i bolje izvedbe aplikacija. One mogu pružiti prednosti i dosegnuti posljedice poslovanja. PoE omogućuje jednostavno postavljanje opreme na stropove, visoko na zidovima ili na vanjskim mjestima koja mogu donijeti bolje performanse mreže. Korištenje POE infrastrukture omogućuje centralizirano upravljanje napajanjem na mrežnim uređajima. Bilo koja veličina organizacije može uživati ​​u prednostima integracije POE u dizajne svojih mreža.

Imate kuću na kojoj ste planirali instalirati nadzorni sustav radi sigurnosti vašeg doma , međutim ograničeni ste s budžetom ? Ili ste osoba koja više voli jeftinije proizvode kako biste uštedjeli? Postoje prednosti i nedostaci kupovine jeftinijih proizvoda , posebno ako niste u mogućnosti izdvojiti više novaca. U ovom članku ćemo vam prikazati realne troškove koji se odnose na kupovinu jeftinijih sigurnosnih kamera.

Prije nego se odlučite na kupovinu i instalaciju sigurnosnog sustava u svom domu  trebali biste si postaviti par pitanja...

Zašto mi je potreban sigurnosni sustav ?

Za početak, trebali bi utvrditi trebate li uopće postaviti nadzorne kamere kako bi nadzirali vaš dom od mogućih provalnika . Pogledajte područja u vašem domu ili poslovnom prostoru  koja su najviše osjetljiva kako bi utvrdili kako bi ih bilo najbolje zaštititi.

Prije svega iskoristite jednostavne metode i strategije kako bi povećali sigurnost svojeg doma .

Iz iskustva je  potvrđeno kako provalnici  većinu vremena mogu ući u vaš dom kroz vrlo jednostavan način . Oni u najviše slučajeva koriste otključana vrata ili prozore koji se mogu lako otvoriti . Osigurajte najprije ove ulazne točke .

Nakon toga posavjetujte se osobno ili putem interneta sa stručnjakom za sigurnost doma koji će vam dati smjernice u vezi najboljeg sustava za vaše potrebe.

Postoje li na tržištu nove tehnologije za sigurnost vašeg doma?

Trebali biste odrediti najbolje dostupne proizvode na tržištu prije nego odaberete najbolju opciju za vaš dom. Na tržištu već postoje mnogi proizvodi za sigurnost doma , međutim , pri odabiru sustava treba odabrati proizvod koji je pokazao dobre rezultate , a ne nove koji su neprovjereni .

Kako odlučiti ili odabrati koja je prava instalacija za moj sigurnosni sustav ?

Prije odabira instalatera za vaš sustav , trebali bi temeljno provesti istraživanje o ugledu tvrtke .

Trebali bi provjeriti prigovore , kao i recenzije .

Također možete tražiti preporuke od svojih bliskih prijatelja ili rođaka koji već imaju instalirane sigurnosne sustave.

Trebam li se pretplatiti na uslugu praćenja sustava?

Ovo je jako bitno pitanje , zbog toga jer na tržištu već postoje proizvodi koji imaju mogućnost mobilnog i daljinskog nadzora.

Pomoću ovih mogućnosti možete odlučiti hoćete li sami nadzirati sustav ili ćete imati pretplatu za nadzor sustava u trajanju od 24 sata. Tvrtke za praćenje koštaju vas vašeg novca i to bi trebali uzet u obzir.

NEDOSTACI KUPNJE JEFTINIH KAMERA ZA VAŠ DOM

Nakon što ste se odlučili da trebate instalirati sigurnosni sustav , sada bi trebali odlučiti koji ćete sustav kupiti.

Morate imati na umu da ne biste trebali dati prednost cijeni naspram kvalitete .

Ovo je nekoliko razloga:

Dugoročno , moglo bi vas koštati više novaca zbog razloga kao što su kvarovi i kraći vijek trajanja vašeg sustava, jer jeftinije sigurnosne kamere koriste jeftinije dijelove.

Vaš sustav možda neće pouzdano služiti svrsi neprekidnog praćenja vašeg doma , jer se jeftiniji proizvodi lako lome ili kvare zbog niske kvalitete materijala i komponenti korištenih u proizvodnji.

Snimke koje je snimio vaš sustav mogu biti vrlo siromašne , zbog čega postoji mogućnost da nećete moći utvrditi identitet provalnika koji su vam ušli u dom.

Također , sudovi vam neće moći prihvatiti snimku  kao dokaz protiv kriminalaca zbog njihove loše kvalitete.

Zamislite da je u vašem domu izbio požar i vaš sustav vam ne šalje obavijest zbog loše kvalitete, postoji mogućnost da se vaše vlasništvo pretvori u pepeo zajedno s vašim jeftinim sustavom.

PREDNOSTI INSTALACIJE SUSTAVA SIGURNOSTI VISOKE KVALITETE

Ovo su neke od prednosti instalacije kvalitetnog sigurnosnog sustava za vaš dom:

Kvalitetniji sustavi obično imaju jamstva i imaju duži rok trajanja od onih jeftinijih .

Njihova kupnja će osigurati da ste dobili ono što ste i platili .

Sustav visoke kvalitete imat će duži i pouzdaniji vijek trajanja od onih jeftinijih , pa ćete time i osigurati bolji povrat ulaganja.

Sustavi visoke kvalitete učinkovitiji su i pouzdaniji od onih jeftinih.

Kada instalirate sustav visoke kvalitete , imat ćete više mira jer znate da će sustav funkcionirati učinkovito i pouzdano , te ćete imati niske troškove održavanja.

Bolja sigurnost za vaš dom , imovinu i članove obitelji .

Instalacija visokokvalitetnog sigurnosnog sustava osigurat će učinkovito otkrivanje svih prijetnji sigurnosti vaše imovine , kao i vas i članova vaše obitelji.

S učinkovitim i pravovremenim otkrivanjem možete odmah poduzeti potrebne radnje kako biste spriječili i riješili te prijetnje.

Prilikom odlučivanja o tome koji sigurnosni sustav instalirati za vaš dom ili posao , može biti primamljivo uštedjeti novac na jeftinim sigurnosnim kamerama . Međutim , kada se sve stvari uzmu u obzir , stvaranje većih početnih ulaganja uštedjet ćete novac na duži period.

Dobit ćete bolji povrat ulaganja i niže troškove održavanja, manje će biti kvarova i imat ćete bolju zaštitu za vas i vašu obitelj.

Kada je sigurnost u pitanju , nemojte biti jeftini , niti lažni !

S obzirom da umjetna inteligencija postaje glavna značajka na današnjem tržištu nadzornih kamera, razvojni programeri nastavljaju otkrivati nove tehnologije kako bi poboljšali kvalitetu slike .Jedan od takvih primjera je Hisilicon koji je uveo nove tehnike obrade slika u svoje kamere posvećene videonadzoru .Te tehnike uključuju 3D redukciju šuma u 8 stupnjeva , napredni široki dinamički raspon te naprednu kompenzaciju dinamičkog raspona .

8-stupanjski 3DNR

DNR(digitalna redukcija buke)- je tehnika obrade slike koja uklanja šum buke . 8-stupanjski 3DNR spada pod najnovije tehnologije koje se trenutno mogu naći na tržištu .

Hislicon SoC posjeduje usavršen motor s 8 stupnjeva filtriranja. U usporedbi s normalnim 4-stupanjskim filterom ,8 stupanjski može poboljšati performanse skeniranja slike ,dok su još uz to sačuvali i poboljšali detalje , što znači da kamera može snimiti jasniju i oštriju sliku u području statične slike . Također može snimiti jasniju kvalitetu slike za objekte u pokretu i u ekstremnim uvjetima gdje je svjetlost slaba.

NAPREDNI ŠIROKI DINAMIČKI RASPON (WDR)

Široki dinamički raspon je od velikog značaja za vrhunske mrežne kamere . On je također poznat kao HDR(visoki dinamički raspon). Pomaže pri snimanju uravnotežene slike u nepoželjnim uvjetima osvjetljenja kao što je jaka rasvjeta .

Napredni široki dinamički raspon (WDR) također poboljšava sposobnost izdvajanja detalja i široku dinamičku sposobnost obrade ,te na taj način ostvaruje više kompresije svijetlog područja i poboljšava svjetlinu pozadinskog osvjetljenja

Napredni WDR kombinira ISP (cjevovod za obradu slika). Lokalni kontrastni modul 9defog krivulja koristi se u WDR načinu rada kako bi se na taj način smanjila svjetlina područja visoke svjetline tj. Poboljšanje lokalnog kontrasta i snažni 3DNR X, C sučelje . To uvelike poboljšava dinamički raspon , sveukupna scena ja mnogo jasnija , te više može uhvatiti sve detalje koji su vam potrebni u scenama visokog dinamičkog raspona.

NAPREDNA KOMPRESIJA DINAMIČKOG RASPONA (DRC)

DRC spada pod novu tehnologiju za obradu slika  . Značajno poboljšava dinamički raspon , poboljšava lokalni kontrast te svjetlinu lica pozadinskog osvjetljenja.

Kompresija dinamičkog raspona ima veliki utjecaj na široke dinamičke scene i infracrvene scene, te spada pod jednu od važnijih tehnika kako bi se osigurala kristalno jasna slika u uvjetima infracrvenog osvjetljenja. Uz to AE modul osigurava vrijednost dinamičkog raspona scene koja se može koristiti za procjenu dinamičkog raspona scene. Također scena- auto program može dinamički prilagoditi DRC,AE, gama i druge parametre slike za bolju prilagodljivost scena.

ITVideo vam može pružiti profesionalne nadzorne kamere koje pružaju najbolje performanse i imaju veću trajnost i kvalitetu na tržištu . Naše kamere ne samo da mogu snimiti videozapise visoke razlučivosti do 4K, već uz to i podržavaju naprednu funkciju video analize kao što je detekcija prijelaza , otkrivanje područja , nedostatak predmeta , brojanje ljudi i još mnogo toga.

Neki naši modeli kamera koje imaju ugrađenu analitiku: Ponuda
Kamera s ugradenim  WDR, OSD + UTC, SMART IR opcijama: Ponuda

Poštovani kupci i partneri,

Nudi Vam se mogućnost kompatibilnost snimača Turbo HD 4.0 serije s novim FW. V3.5.37 te Turbo i IP kamerama.

HikVision Turbo HD 4.0 kamere ili analogne kamere mogu se zamjeniti s IP kamerama samo u maksimalnom broju analognih i Turbo HD kamerama koliko podržava pojedini snimač.

DS-7204HQHI  -->maks. ukupno 5 IP kamera
DS-7208HQHI-->maks. ukupno 10 IP kamera
DS-7216HQHI  -->maks. ukupno 18 IP kamera
DS-7104HQHI  -->maks. ukupno 5 IP kamera
DS-7108HQHI -->maks. ukupno 10 IP kamera
podržavaju kamere do 4MP IP
DS-7204HUHI --> maks. ukupno  6 IP kamera
DS-7208HUHI -->maks. ukupno 12 IP kamera
DS-7216HUHI -->maks. ukupno 24 IP kamere
podržavaju kamere do 6MP IP
DS-7204HTHI -->maks. ukupno 8 IP kamera
DS-7208HTHI -->maks. ukupno 16 IP kamera
podržavaju kamere do 8MP IP

Link za firmware V3.5.37:

http://www.hikvisioneurope.com/portal/?dir=portal/Product%20Firmware%202018/Back-ends/DVR/Turbo%204.0/V3.5.37_Build180801%28not%20suitable%20for%20DS-7204_08_16HUHI-K_P%29

Obavezno pročitati kompatibilnost modela snimača sa verzijom firmware-a:

relationship between firmware and device model.txt

Hikvision – ponosan nositelj FIPS 140-2 certifikata

Postavljen od strane saveznih vladinih agencija, reguliranih industrija i komercijalnih poduzeća, FIPS 140-2 je standard za kriptografske module.

20. kolovoza 2018. – Hikvision, vodeći svjetski inovator na području sigurnosnih proizvoda i rješenja, s ponosom objavljuje da je nositelj certifikata SAD-a za Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2, što je još jedan važan korak u Hikvisionom cybersecurity programu.

FIPS 140-2 je američki vladin standard šifriranja stvoren od strane Nacionalnog Instituta za Standarde i Tehnologiju (NIST), koji je odjel Ureda za trgovinu SAD-a. Korišten od strane vladinih agencija u SAD-u te Kanadi, FIPS 140-2  se također naširoko koristi u otalim industrijama poput financija, zdravstva, pravnih i komunalnih usluga, kao i komercijalnih poduzeća.

Hikvision je prva tvrtka koja je nositelj certifikata FIPS 140-2 za IP kamere i mrežne video snimače (NVR).

Hikvision čvrsto vjeruje da industrija video nadzora treba usvojiti iste standard koje koriste vlade i visoko regulirane industrije”., rekao je dr. Wang Bin, glavni direktor Hikvisionovog laboratorija za mrežnu informatičku sigurnost te Odjela za mrežnu sigurnost. ”Hikvision je predvodnik u industriji usvajanjem i traženjem certifikacijske potvrde na ovom području”.

Jedan od najprepoznatljivijih sigurnosnih standarda širom svijeta, FIPS 140-2, koriste brojna tijela za standardizaciju i međunarodne organizacije za testiranje, uključujući ISO standard. Svjetske tehnološke tvrtke kao što su Apple, Microsoft, Cisco i Google ostvarile su FIPS 140-2 certifikat.

FIPS 140-2 je sveobuhvatan postupak potvrđivanja i uključuje seriju rigoroznih testova od strane nezavisnog i akreditiranog američkog sigurnosnog laboratorija te potvrdu o NIST sukladnosti.

Hikvision ozbiljno shvaća kibernetsku sigurnost i pridržava se svih zakona i propisa u zemljama u kojima djeluje. Uz povijest stroge usklađenosti s propisima, Hikvision proizvodi zadovoljavaju vodeće sigurnosne standarde koji uključuju ISO 270001, ISO 9001:2008, CMMI razinu 5 i AICPA SOC.

ITV Desk omogućuje snimanje u realnom vremenu u visokoj razlučivosti, sliku i zvuk prikazanu na zaslonu vašeg računala na video snimaču (DVR) ili mrežnom video snimaču (NVR). Svaki terminal s operacijskim sustavom Microsoft Windows može biti opremljen sa riješenom ITV Desk aplikacije. ITV Desk je idealan za kontrolu: POS blagajni, kockarnica, školstvu, zdrastvu, bankarstvu, kontrolnih terminala ili pak samoj kontroli rada zaposlenika u tvrci.

ITV Desk riješenje može snimiti sve što sigurnosna kamera koja je usmjerena u terminal ne može. ITV Desk troši vrlo malo resursa i može raditi u potpunosti skriveno i zaštićeno od korisnika računala te se automacki pokreće pri startu Windowsa i povezuje s video snimačem NVR-om ili DVR-om.
Više o novom rijesenju mozete pogledati na web poveznici: www.itvdesk.eu

Hikvision je odlučio u sljedećim mjesecima ugasiti svoj DDNS servis www.hik-online.com radi prelaska na novu platformu. Usluga koja će zamijeniti HiDDNS zove se Hik-Connect te omogućuje napredne funkcionalnosti poput cloud storagea, real-time alarma, enkripcije…

Od 16.12.2016 neće više biti moguće pristupiti prijavi na www.hik-online.com, ali korisnici će moći pristupiti uređajima putem URLa- ili iVMS softvera. Od 16.02.2017 neće više biti moguće registrirati nove uređaje na www.hik-online.com. 16.06.2017 HiDDNS će potpuno prestati s radom.

Službenu obavijest možete vidjeti ovdje.

Nadzorni video snimka iz hard diska HikVision DVR/NVR-u se ne može izravno reproducirati na osobnom računalu. Razlog tome je što HikVision koristi vlastiti format za snimanje podataka. Kako bi mogli snimljene podatke direkno iz diska pregledati na osobnom računalu, korisnik mora da skine aplikaciju pod nazivom Local playback.

Program nam omogućuje reprodukciju do 16 kanala/kamera na dva načina rada, sinkroni i asinkroni način. Snimke se mogu pretraživati po datumu, vremenu i filtrira u smislu vrsti snimanja, aktivacija na alarmni ulaz ili rezultate VCA. Također je moguće izvesti sve snimke na HDD računala.

Eng:
Playing back recordings from HDDs. Surveillance video recordings from HDDs istalled in Hikvisoion DVRs/NVRs cannot be directly played back by PCs running Widows systems. The reason is a proprietary format of the recorded data files. In order to play the recordings on a PC, the user has to employ Local playback application.

The program allows playback from up to 16 channels/cameras in two modes, synchronous and asynchronous. The recordings can be searched by date and time and filtered in terms of the type of recording, activation of an alarm input or VCA results. It is also possible to export any recordings to the HDD of the computer.

Tvrdi diskovi ljubičaste serije Western Digital su izrađeni s namjerom za video nadzorne sustave isključivo za snimanje videa na temelju video poslužitelja i/ili DVR/NVR-a kojima je rad 24/7. Serija nudi vrhunske performanse, veliki kapacitet i dugotrajnu pouzdanost. Pogoni su i dizajnirani da rade non-stop u preradi i snimanja audio/videa na bilo kojoj platformi (PC, samostalni DVR, NVRs, poslužitelja..).
Ljubičastom serija je potekla iz razvoje obitelji RED serije. Modificirani firmware funkcionira tako da smanjiva rizik od gubitka slike okvira uslijed pogrešaka ili velikim opterećenjem (AllFrame). Brzinu  kontrolira IntelliPower tehnologije, što rezultira smanjenom potrošnjom energije. Veličina cache je 64 MB i tvrdi diskovi komunicirati s DVR/ NVR-om preko SATA 6 Gb / s sučelja. Ljubičasta diskovi imaju puno bolje radne parametre nego njihovi ekvivalenti posvećeni PC radnih stanica.

Bitne značajke diskova su:
Nadzor klase, smanjenog rizika od gubitka slikovnih okvira.
Posebno dizajniran za oštre 24/7 uvijete rada, za visoke razlučivosti video nadzora.
Caching algoritam je prilagođen zahtjevima CCTV sustava, karakterizira visok intenzitet pisanje, relativno niske brzine prijenosa podataka i velikog broja istovremenih tokova podataka.
Promjena prioriteta za dodjelu pisati i preventivnih politika caching.
TLER i ATA podržava streaming.


WD PURPLE 1TB
WD10PURX


WD PURPLE 2TB
WD20PURX


WD PURPLE 4TB
WD40PURX

Često na jednoj lokalnoj mreži postoje veći broj IP kamera i/ ili NVR-a. Većina postavki tih uređaja u jednoj grupi su slične ili čak identične.
Hikvision nudi mogućnost NVR-u da brzo izbaci i sačuva konfiguraciski fajl s postavkama konfiguracije s jednog uređaja na ostale uređaje na mreži.

hikvision-konfiguracija-itvideoPogled uređaja na mreži i konfiguriranja za izvoz konfiguracijske datoteke.

Na Uvoz/Izvoz operacije mogu se obavljati:
 • lokalno putem USB sučelja,
 • putem mreže:
  • koriste iVMS-4200 softvera ili web-preglednik
   - posebice korisni u slučaju udaljenih mjesta od NVRs
  • pomoću Batch uslužni programa za konfiguraciju (dio Hikvision alati).
Ponekad korisnici trebaju pregledati više kanala NVR u stvarnom vremenu koristeći web preglednik ili CMS klijentskog softvera. Da bi se smanjila bandwith zahtjeve, bez ugrožavanja kvalitete snimljenog videa, koji je, bez utjecaja na parametre kodiranja u glavnom strujanju i pod strujanju, Hikvision NVRs pruža Channel-nula opciju kodiranje. Uz ovu funkciju, korisnik može pregledati slike iz 16 kanala u jednom prozoru internet preglednika ili softvera klijenta. Postavke funkcije uključuju maksimalnu brzinu prijenosa (do 2048 kbps) i maksimalni broj slika u sekundi (1/16 - 22 fps). Funkcija se može aktivirati lokalno ili putem internet preglednika.
Aktivacija Channel-nula Encoding:
 • lokalno: Glavni izbornik -> Postavke -> Live View -> Channel 0 Kodiranje
 • na daljinu: Konfiguracija -> Video / Audio -> Channel-nula

nulti-kanal-video-nadzor-hikvision

DVR: www.itvideo.hr

H.264 + je nova kompresija u Hikvision kamerama. Zbog pojave CCTV kamera s višim rezolucijama,  generiranje podataka neprestano raste i zauzima sve više i više prostora na tvrdom disku. Na primjer, 1 TB HDD može pohraniti kontinuirani snimak cca. 22 dana, snimljeno 2-megapikselnom kamerom s preporučenom vrijednosti od 4096 kbps (CBR) i 25 fps brzine osvježavanja slike. U slučaju 5-megapikselnom kamerom i preporučene vrijednosti od 9216 kbps (CBR), u istoj stopi osvježavanja od 25 fps i kontinuiranog snimanja, kapacitet skladištenja smanjuje na cca. 9 dana.
Uzimajući u obzir činjenicu da je H.264 kodek nije stvoren i optimiziran za video nadzor i probleme povezanim s porastom potražnje za propusnost i kapacitet pohrane u slučaju modernih kamera, Hikvision je bio primoran razviti novoriješenje video kodiranja , H.264 +. Algoritam se temelji na H.264 kompresiji, ali optimiziranom za video nadzor. Rezultati su vrlo dobri, osiguravajući smanjenje od podataka za 50-70%, zadržavajući istu kvalitetu slike u usporedbi s H.264 kodeka.

Nase kamere koje podrzavaju H. 264+

ITVideo.hr
VideoNadzori.eu

ezvizEzviz (EasyVision) je besplatan P2P servis koji se može uključiti u Hikvision NVRu (video snimačima) i IP kamerama. Ova besplatna usluga omogućava manje naprednim korisnicima da lako pristupe na video od kamera putem Interneta, bez prosljeđivanja portova na modemu ili pak ako žele spojiti 3G Internet na snimač i omogućiti udaljen nadzor. (više…)

Hikvision IP NVR-s s minimalno dva SATA sučelja za tvrde diskove imaju mogućnost konfiguriranja odredišta snimanja. To nam omogućuje da se podaci mogu paralerno snimiti na dva tvrda diska tj. imamo mogućnost redundancije snimanja te nam to u konačnici znatno poboljšava sigurnost podataka video i audio nadzora.
(više…)

iVMS-4500 je softverski program koji omogućuje daljinsko gledanje slika iz Hikvision NVRs i IP kamere na mobilnim uređajima za sustave Android, iOS ili Windows Phone operativne sustave.
Korisnik može dodati novi mrežni uređaj ručno unosom IP adrese ili skeniranjem svoga QR koda. QR kod može se skenirati izravno iz naljepnice na kućištu uređaja (kamere ili NVR ) ili preko TV slike generiranog na samom uređaju (dostupan u prozoru za podešavanje ). Takvo konfiguriranje pojednostavljuje konfiguraciju IP CCTV sustava i eliminira potrebu za ručno unešenje IP adrese.
HikVision-mobilna aplikacijaTakođer postavljanje i upravljanje snimačem ili kamera je moguće uz pomoć servisa Ezviz Cloud P2P i skeniranjem QR koda.

(više…)

Kontrola bum barijera s Lightfighter DS-2CD4A25FWD-IZ  kamerom može se koristiti za prepoznavanje registracijskih oznaka (LPR) i nadzora (putem alarmnog izlaza) pomičnih vrata ili drugih uređaj. Mogućnosti dodatnih automatskih funkcija postaju mnogo veće nakon spajanja kamere na Hikvision NVR koji podržava funkciju LPR.
(više…)

U nastavku ovog članka prikazati će mo osnovne funkcije HikVision video snimača putem LAN mreže kroz Internet preglednik "npr. Internet Explorer"

Prijava na snimac (više…)

HikVision uređaji obično imaju nekoliko video izlaza koji su pogodni za monitore s različitim vrstama ulaza. Također navedene izlaze možete koristiti za rad na više monitora. Tipično, to su tri vrste video izlaza: HDMI, VGA i BNC. Ovisno o modelu Hikvision DVR / NVR i njegovog firmware inačice izbornik se može pojaviti na različitim izlazima. (više…)

Banner_dahua

Jedna od osnovnih funkcija u video nadzor je mogućnost udaljenog pristupa i upravljanjem video nadzorom sa bilo koje lokacije iz svijeta. Kao jedan od lidera na polju video nadzora, Dahua je u svoje snimače ugradila niz funkcija koje olakšavaju udaljeno i lokalno povezivanje, a mi Vam predstavljamo one najzanimljivije.
(više…)

Zaštita snimaka u Hikvision DVR / NVRs protiv prepisivanja snimaka. Kada tvrdi disk (i) u DVR / NVR ponestane prostora, uređaj može raditi u prebriši modu ili zaustaviti snimanje. Tipično, korisnici uvjek postave overwrite mode - najstarije snimke se brišu kako bi napravili mjesta za nove snimke.

Što ako je određena snimka važna (npr. pokret se dogodio), tada taj snimak mora biti blokiran od mogućnosti prepisivanja. Da biste to učinili, korisnik se treba lokalno prijaviti na DVR / NVR i otići na popis snimaka. Svaka na popisu sadrži simbol lokota. Klikom na (otvoren) lokot, korisnik mijenja atribut odabrane datoteke u "read only". Snimke su zaštićene na ovaj način od prebrisavanja. Također je moguće da se prebaci atribut cijelog tvrdog diska na "samo za čitanje", ali tada će u potpunosti prestati arhiviranje videa na hard disk.

hikvision zakljucavanje snimki


HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) je HikVision revolucionarna tehnologija koja omogućuje korisnicima da šalju nekomprimirani video visoke rezolucije (do 1080p) preko koaksijalnih ili UTP kabla (pomoću video baluna koji su namijenjeni za to).  Prenos video signal je u analognom obliku, a širina pojasa je mnogo veći nego u slučaju CVBS (SD). Kako signal nije sažiman, slika je prirodnija tijekom live gledanje. Nema odgode, a konfiguracija takvog sustava je lakše u odnosu na IP CCTV rješenja.

Pogledajte naše HIKVision TurboHD >>
IP Video nadzor (eng. Internet protocol): imaju široko primjenu tehnologije, pruža najefikasniji način montaže i nadzora, bolja kvaliteta slike i veće tehnološke mogućnosti. Kamere i video snimači bazirani su na TCP/IP Internet protokolu.

Pogledajte naše HIKVision IP artikle >>

Napravili smo mali test šta je sve potrebno za najpovoljniji video nadzor i koliko je jednostavno za instalaciju da bi nadzirali što se dešava ispred vašeg ulaza.
Dovoljna je jedna kamera, nešto kabla i TV.
Analogna kamera se može direktno priključiti na VIDEO IN ulaz vašeg TV-a i direktno dobijate sliku.

Sve što treba da napravite je da na svom TV-u prebacite kanal na A/V i eto slike tj. video nadzora.

Primjer takvog jednog malog video kompleta:

1. Analogna varifokalna kamera HikVision bullet DS-2CE15C2P-IR (3.6mm, F1.4, 720TVL, IC do 30m) - 319kn

2. Pro 12v 2A napajanje za kameru - 69kn

3. KABEL VIDEO/POWER 5m - 49kn

4. BNC RCA KONVERTER - 4.99kn

----------------------------------------------------------

Video nadzor za: 441,99 kn + pdv

Brzo, povoljno, jednostavno i slika je tu.

Postovani kupci i partneri,
sad možete; koristeći selekciju; izabrati vrlo brzo baš ono što odgovara vašim potrebama za video nadzor, alarm...

Klikom ovaj link koristite HIKVISION konfigurator

Svu opremu koju odaberete slobodno nam javite i mi Vam je isporucimo.

HikVision konfigurator